Specialisterren social impact board

Lees op deze website meer over wie wij zijn en wat we doen! 
Wil je meer weten over Specialisterren? Ga dan naar www.specialisterren.nl 

 

Wie we zijn

De Specialisterren Social Impact Board (voorheen Specialisterren foundation) vormt het kompas en de sociale governance voor Specialisterren als Social Enterprise.

De governance rol betekent dat Specialisterren Social Impact Board toeziet op de continuïteit en groei maximalisatie van de onderneming, waarbij wij er naar streven om zoveel mogelijk mensen met autisme aan een baan te helpen.

Formeel zijn wij een Stichting (Specialisterren Foundation, KvK-nummer 50437062) met de werknaam Social Impact Board. Onze digitaal afschrift akte van statutenwijziging Stichting Specialisterren Foundation zijn via bovenstaande link te downloaden.

 

Ons beleid

Beleidsplan

Klik op onderstaande button om ons beleidsplan te downloaden

Jaarverslag

Klik op onderstaande button om ons jaarverslag te downloaden

Jaarrekening

Klik op onderstaande button om onze jaarrekening te downloaden

Autisme en IT

Mensen met autisme kunnen goed aan de slag in de IT. Een cliché? De praktijk wijst uit dat mensen met autisme uitstekend als IT-er aan de slag kunnen. Bij Specialisterren bieden wij daarom mensen met een vorm van autisme een baan aan als softwaretester of RPA developer.
Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de Specialisterren website.

Donatie

Wordt donateur!

Specialisterren Social Impact Board heeft een ANBI-status (fiscaal nummer: 8227 37 565) en ontvangt geen subsidie. Specialisterren Social Impact Board is voor een groot deel afhankelijk van donaties en sponsoring.

Met jouw bijdrage krijgen mensen met autisme:

Een geschikte loopbaan.

Meer erkenning en waardering.

Een kans om economisch zelfstandig te wonen.

Een kans om hun maatschappelijke positie te versterken.

Wil je doneren? Neem dan contact met ons op!

Doneren als bedrijf

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een BV, NV of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s.

Zie voor specifieke details en aftrekmogelijkheden de informatie van de belastingdienst: Aftrekposten Goede Doelen.

Sponsoring door bedrijven

Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen.

Donateuren die voorgingen